Oferta de furnizare gaze naturale
pentru clientii finali casnici si asociatiile de proprietari


PACHETE DE PRETURI OFERITE   

PACHET
Pret de furnizare contractat
Lei/MWh


Toate categoriile de consum

85,00

Pretul de furnizare contractat este un pret negociat si reprezinta contravaloarea gazelor naturale furnizate. La acest pret se adauga tariful reglementat pentru serviciul de distributie precum si tariful mediu de transport si echilibrare in cuantum de 12.71 lei/MWh. Incadrarea in categoriile de consum: C1 pana la 280 MWH, C2 intre 280-2800 MWh, C3 intre 2800-28000 MWh, se va face in baza consumului anual realizat, comunicat de distribuitor. Pretul stabilit in oferta nu contine TVA, accize, tariful reglementat pentru serviciul de distributie, tariful mediu de transport si echilibrare in cuantum de 12.71 lei/MWh, dar contine alte cheltuieli legale care intervin pentru furnizarea gazelor naturale si care sunt decontate de catre furnizor, operatorilor licentiati care asigura acele servicii.

Tarifele reglementate sunt stabilite de autoritatea de reglementare, respectiv ANRE, fiind publice si obligatorii. Acestea sunt stabilite in mod diferentiat pentru fiecare zona de distributie, nu constituie venituri pentru furnizor si se aplica din momentul publicarii tarifelor in Monitorul Oficial.

Pretul de furnizare negociat si acceptat de consumator este valabil timp de 3 (trei) luni si se aplica pana la data notificata pentru intrarea in vigoare a noului pret. Nu se cere constituirea unor garantii pentru incheierea contractului de furnizare.