Oferta de furnizare gaze naturale
pentru clientii finali casnici si asociatiile de proprietari


PACHETE DE PRETURI OFERITE   

PACHET
GAZ ONE
si
GAZ ONE +
GAZ BONUS
si
GAZ BONUS +

Pretul este valabil pentru toate categoriile de consum si este exprimat in lei/MWh

750,00 780,00

Pretul de furnizare contractat este un pret negociat si reprezinta contravaloarea gazelor naturale furnizate. La acest pret se adaugă abonamentul zilnic conform pachetului ales, tariful reglementat pentru serviciul de distributie, tariful mediu de transport si echilibrare în cuantum de 12.71 lei/MWh, TVA si accize care se vor evidentia distinct pe factura lunara. În functie de pachetul ales, abonamentul zilnic se va factura după cum urmează: la pachetul GAZ ONE 0,33 lei/zi ,GAZ ONE+ 0.36 lei/zi, la pachetul GAZ BONUS 0 lei/zi, GAZ BONUS+ 0.15 lei/zi.

Tarifele reglementate sunt stabilite de autoritatea de reglementare, repectiv ANRE, fiind publice si obligatorii. Acestea sunt stabilite în mod diferentiat pentru fiecare zona de distributie, nu constituie venituri pentru furnizor si se aplica din momentul publicarii tarifelor in Monitorul Oficial.

Pretul de furnizare negociat si acceptat de consumator este valabil timp de 3 (trei) luni si se aplica pana la data notificata pentru intrarea in vigoare a noului pret.